รายละเอียด
การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ รอบที่ 1/2565

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

shorturl.asai/iNLd5
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล รอบที่ 1/2565shorturl.asai/O372H
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน รอบที่ 1/2565