รายละเอียด
การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ รอบที่ 2/2564

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

kpi2 2564

http://1ab.in/bd3X
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลรอบที่ 2/2564