รายละเอียด
การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ รอบที่ 2/2565

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่