ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

ที่อยู่หน่วยงาน  37  หมู่ที่ 3  ตำบลเนินพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000  โทรศัพท์ 038-686644, 0-3868-6859  โทรสาร  0-3868-6644, 0-3868-6859  ต่อ 15