0097

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น.  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย ร่วมออกหน่วยบริการ “อำเภอบ้านค่าย...ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  ณ  วัดปากป่า  ม.4 ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โดยมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์มและป้องกันโรค การฉีดวัคซีน  มีการแจกยารักษาโรคสัตว์  เอกสารความรู้  ซึ่งมีเกษตรกรมารับบริการ จำนวน  43 ราย

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง