0096

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองระยอง ได้เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประขาชน" จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้ความรู้และแจกเวชภัณฑ์ เอกสารคู่มือการเลี้ยงสัตว์ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา หมู่ที่5 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีประชาชนเข้ารับบริการด้านปศุสัตว์ 50 ราย

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง