0093

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับเทศบาลตำบลเชิงเนิน เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการเปิดโรงฆ่าสัตว์ ชนิดโค ของนายสมบัติ บุหงารัตน์ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง