318

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดทำโครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  และผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัข, แมว  ณ วัดมาบชะลูด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง โดยมีประชาชนมารับบริการ 22 ราย ทำหมันสุนัขตัวเมีย 21 ตัว ตัวผู้ 6 ตัว แมวตัวเมีย 8 ตัว ตัวผู้ 4 ตัว รวม 39 ตัว ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า จำนวน 44 ตัว

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0

315

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  คืนความสุขให้ประชาชน สัตวแพทย์เคลื่อนที่  ณ เทศบาลตำบลชำฆ้อ  ตำบลซำฆ้อ  อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง มีการให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การจัดการ การฉีดวัคซีน มีการแจกยารักษาโรคสัตว์ เอกสารความรู้

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0

310

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับ เทศบาลตำบลเนินพระ จัดทำโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยอง   ด้วยวิธีการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ณ โรงเรียนวัดกรอกยายชา ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ทำหมันสุนัขตัวเมีย 29 ตัว ตัวผู้ 19 ตัว แมวตัวเมีย 4 ตัว ตัวผู้ 2 ตัว รวม 54 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 60 ตัว

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0

316

วันที่ 16  พฤษภาคม  2561  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังจันทร์ ร่วมตรวจติดตาม ฟาร์มนายอารักษ์ สัตย์ซื่อ นายทนงศักดิ์ ชุมแรงพันธุ์  และนายเลื่อน มีลาภ

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0

311

วันที่ 15  พฤษภาคม  2561  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  เข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ  อำเภอเมืองระยอง  จำนวน  5  ฟาร์ม  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0