714 

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 715

วันที่ 7 ธันวาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโรงฆ่าสัตว์สุกร เพื่อเป็นการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย  จำนวน 2  แห่ง ดังนี้
          1.โรงฆ่าเทศบาลตำบลบ้านค่าย อ.บ้านค่าย
          2.โรงฆ่าบ้านค่ายหมูสด  อ.บ้านค่าย

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 713

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2561  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ของผู้ประกอบการซึ่งประสงค์ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ชนิด โค กระบือ ของ น.ส.สุมิตรา กอเซ็ม ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  เป็นประธานการประชุมฯ

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง716

วันที่ 7 ธันวาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ ตรวจรับรองสนามซ้อมชนไก่ ของ นายธีระพงษ์ ประทุม ตั้งอยู่พื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 712

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ บริเวณพิธี สวนศรีเมือง  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และอ่างเก็บน้ำดอกกราย

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง