0079

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชะเมา  ได้รับเชิญให้ไปเยี่ยมชมการประกวดไก่แจ้ประชันเสียง ณ ตำบลชำฆ้อ อ.เขาชะเมา ทั้งนี้ ปศุสัตว์อำเภอเขาชะเมาได้มอบเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก และ ชี้แจงระเบียบการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกเพื่อการควบคุมป้องกันโรค จากนั้นได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่จัดประกวดเพื่อตัดวงจรของโรคสัตว์ปีก

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง