0055

วันที่ 25 มกราคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย  ร่วมกับ คณะกรรมการ กต.ตร ของสถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย  ประชุมสภากาแฟ  ณ ห้องประชุมสวนสุภัทราแลนด์ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  โดยมีวัตถุแระสงค์เพื่อให้มีการบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และเป็นเวทีในการพบปะหารือ พูดคุยปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง