งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558

 

         เมื่อวันที่ 12  สิงหาคม 2558 นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการ   พนักงาน   และลูกจ้างของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง   ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ        ทรงเจริญพระชนมพรรษา   83   พรรษา   ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558   เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที   น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน – พุ่มทอง) และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง และหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง