ตั้งจุดตรวจสัตว์และซากสัตว์

         เมื่อวันที่ 13  สิงหาคม  2558 นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายบุญชัย วิวัฒน์สัตยา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์   ปศุสัตว์อำเภอเมืองระยอง ปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย   ปศุสัตว์อำเภอปลวกแดง   ปศุสัตว์อำเภอบ้านฉาง   ปศุสัตว์อำเภอนิคมพัฒนา ร่วมกับตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอปลวกแดง ร่วมดำเนินการตั้งจุดตรวจสัตว์และซากสัตว์เคลื่อนที่ ณ สี่แยกเขาน้อย อำเภอปลวกแดง   จังหวัดระยอง