หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ 

          เมื่อวันที่  24  กรกฎาคม  2558  นายรัตนไกร   ตันศรีวงษ์   ปศุสัตว์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับเทศบาลตำบลพลา  อำเภอบ้านฉาง ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ทำหมันสุนัข และแมว  พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ณ วัดพลา  ตำบลพลา  อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง