ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2558  ครั้งที่ 7/2558

                   นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ได้ร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อแจ้งแผนการดำเนินงานของกลุ่ม/ฝ่าย ประชาสัมพันธ์นโยบายกรมปศุสัตว์ นโยบายรัฐบาล ติดตามผลการทำงาน ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานของกลุ่ม/ฝ่ายและปศุสัตว์อำเภอ