ตั้งจุดตรวจสัตว์ 

                   เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม  2558  นายรัตนไกร   ตันศรีวงษ์   ปศุสัตว์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายบุญชัย   วิวัฒน์สัตยา   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอแกลง ปศุสัตว์อำเภอวังจันทร์   และปศุสัตว์อำเภอเขาชะเมา   พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง   ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงวังจันทร์     เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรวังจันทร์ ณ บริเวณป้อมตำรวจทางหลวงอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง