ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ครั้งที่ 4 

   

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ครั้งที่ 4 

       เมื่อวันที่  27 - 29  กรกฎาคม  2558   นายรัตนไกร   ตันศรีวงษ์   ปศุสัตว์จังหวัดระยอง   พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ       และพนักงานราชการของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ  โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่า   จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายวีรชาติ   เขื่อนรัตน์   รองอธิบดีกรมปศุสัตว์     เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   เรื่อง การใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ครั้งที่ 4