พิธีเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 

                เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  2558  นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์  ปศุสัตว์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล  และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน – พุ่มทอง) จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวที  และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง และบริเวณสนามสวนศรีเมือง