501

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ไทยวิวัฒน์ วรรณสุข ปศุสัตว์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญตามนโยบายฯ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 และรายงานความก้าวหน้าผลการขึ้นทะเบียน/การตรวจสอบห้องเย็น และการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดระยอง พร้อมรับมอบโล่รางวัลผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ 2567 อันดับที่ 2 โดยมี นายวรฉัตร วิรัชลาภ ปศุสัตว์เขต 2 เป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก ชลบุรี

                                                                                                                              🏡ครอบครัวปศุสัตว์ระยอง🏡
                                                                                                                           🏠 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง 👫

                                                                                                     ภาพกิจกรรม

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง