501

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นายสัตวแพทย์ไทยวิวัฒน์ วรรณสุข ปศุสัตว์จังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์ โสภณจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เจ้าหน้าสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ องค์การบริการส่วนตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมบริการด้านปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง  ดังนี้
1. นิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ ไก่ไข่อารมณ์ดี และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปศุสัตว์ต่าง
2.บริการให้คำปรึกษา แนะนำด้านการเลี้ยง การจัดการฟาร์ม การป้องกันโรคระบาดในสัตว์เบื้องต้น พร้อมสนับสนุนยา/เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง และท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์
3.การจำหน่ายไข่ไก่อินทรีย์ ไข่ไก่อารมณ์ดี และกิจกรรมการโยนไข่เสี่ยงทายเพื่อลุ้นรับรางวัล
4.บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว แบ่งเป็นการทำหมันสุนัขเพศผู้จำนวน 2 ตัว ทำหมันแมวเพศเมียจำนวน 27 ตัว ทำหมันแมวเพศผู้จำนวน 1ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 30 ตัว

                                                                                                                              🏡ครอบครัวปศุสัตว์ระยอง🏡
                                                                                                                           🏠 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง 👫

                                                                                                     ภาพกิจกรรม

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง