501

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์ไทยวิวัฒน์ วรรณสุข ปศุสัตว์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายเสกสรร แสงศัพท์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  ร่วมจัดประชุมชี้แจงโครงการการศึกษาศักยภาพและการใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับการบำบัดน้ำเสียในฟาร์มสุกรขนาดกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนและต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกจากการติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพ ซึ่งมีผู้ประกอบฟาร์มสุกรขนาดกลางในพื้นที่จังหวัดระยองเข้าร่วมประชุม จำนวน 38 ราย โดยมี นายสัตวแพทย์ไทยวิวัฒน์ วรรณสุข ปศุสัตว์จังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

                                                                                                                              🏡ครอบครัวปศุสัตว์ระยอง🏡
                                                                                                                           🏠 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง 👫

                                                                                                     ภาพกิจกรรม

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง