319

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง มอบหมายให้ ปศุสัตว์อำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองระยอง และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลทับมา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลกรณีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565ร้องเรียนผ่านระบบ DLD 4.0 หมายเลขการแจ้ง H220712001 หมวดหมู่ ขอความช่วยเหลือ สร้างความเดือดร้อนรำคาญ  ณ  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  73/10 หมู่ 6 หมู่บ้านอัมพร 2 ซอย 5 ตำบลทับมา  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง กรณี ไก่ขันส่งเสียงรบกวน  สร้างความเดือดร้อนรำคาญ  จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า ไก่เพศผู้ จำนวน 2 ตัว จึงได้สอบถามผู้อยู่อาศัยบ้านเลขที่  73/10 หมู่ 6 หมู่บ้านอัมพร 2 ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงไก่แจ้งว่าเพื่อนนำไก่เพศผู้ จำนวน 2  ตัว มาฝากเลี้ยง   ซึ่งผู้ร้องเรียนมีความประสงค์ต้องการให้นำไก่ออกไปเลี้ยงที่อื่น เนื่องจากขันเสียงดัง โดยผู้เลี้ยงไก่รับปากจะรีบดำเนินการย้ายไก่ทั้งหมดโดยเร็ว หลังจากหาสถานที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงไก่ได้

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง