379

วันที่  8  กันยายน  2565  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก รายละเอียดดังนี้
    -  อำเภอเมืองระยอง   ตำบลกระเฉด วัวถูกน้ำพลัด ตาย 1 ตัว
                                ฟาร์มพยอม ตำบลแกลง  ไก่ตาย 20,300 ตัว
                                ฟาร์มสมทรง ตำบลแกลง  ไก่ตาย 20,300 ตัว
                                ฟาร์มสมศรี ตำบลแกลง  ไก่ตาย 11,700 ตัว
    -  อำเภอแกลง          ฟาร์มบุญสืบ ตำบลกระแสบน ไก่เนื้อตาย 140,000 ตัว
    -  อำเภอบ้านค่าย      น้ำท่วมคอกสัตว์และพื้นที่แปลงหญ้าอาหารสัตว์ได้รับความเสียหาย
    -  อำเภอปลวกแดง     ไม่ได้รับแจ้งความเสียหายด้านปศุสัตว์
    -  อำเภอบ้านฉาง       ไม่ได้รับแจ้งความเสียหายด้านปศุสัตว์
    -  อำเภอวังจันทร์       ไม่ได้รับแจ้งความเสียหายด้านปศุสัตว์
    -  อำเภอเขาชะเมา     ไม่ได้รับแจ้งความเสียหายด้านปศุสัตว์
    -  อำเภอนิคมพัฒนา   ไม่ได้รับแจ้งความเสียหายด้านปศุสัตว์

ทั้งนี้  ได้มอบเวชภัณฑ์สัตว์และเสบียงอาหารสัตว์  เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้น

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง