212

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ดำเนินงาน เรื่อง “การผ่าตัดทำหมัน สุนัข แมว และประชาคมในจุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้า"  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง จัดทำโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ    ประชาคมจุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้า สรุปผลที่ได้ ดังนี้ ทำหมันสุนัขเพศผู้  6 ตัว เพศเมีย 11 ตัว แมวเพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 7 ตัว รวม 26 ตัว ณ สนามกอล์ฟระยอง กรีนวัลเลย์ หมู่ 7 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง