209

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ในพื้นที่ตำบลหนองบัว จำนวน 3 ราย ได้แก่
          1. นายกิตติศักดิ์
เสนาะคำ
          2. นาย
นิรุทธิ์  ธารามาศ
          3. นายประกิตติ  ไหลสกุล
ตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ได้สนับสนุนไก่ไข่ 5 ตัว ยังมีชีวิตเหลืออยู่ครบ  5 ตัว ทั้ง 3 ราย

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง