198

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ในพื้นที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นางหลง  บุญคุณตำบลหนองไร่ 2.นายอภิสิทธิ์  น้าวัฒนไพบูลย์ ตำบลหนองไร่

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง