190

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับเทศบาลตำบลน้ำคอก จัดทำโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยการผ่าตัดทำหมัน ให้แก่สุนัขและแมว ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลน้ำคอก ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง ทำหมันสุนัขเพศผู้  10 ตัว เพศเมีย 24 ตัว  แมวเพศผู้ 3 ตัว แมวเพศเมีย 6 ตัว รวม  43 ตัว

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง