195

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายพนธ์สมิทธิ์  กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดระยอง ในนามหัวหน้าคณะตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศ/คำสั่ง ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง อ.แกลง พร้อมคณะทำงานประกอบด้วย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ผู้แทนเกษตรจังหวัดระยอง ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดระยอง ปลัดอำเภอแกลง  และสาธารณสุขอำเภอแกลง ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมให้คำแนะนำต่าง ๆ ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จุดพักรถบ้านตายาย (ปั๊มเชลล์) และบริษัท เอดีดี เลเทอร์ จำกัด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง