189

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา14.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ดำเนินการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK)  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) จำนวน 1 แห่ง ณ ร้านพิชชาหมูสด ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ซอย 13 ถ.สาย13 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง