185

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 10.00 น  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ประชุมประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อมอบนโยบาย และติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ  ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลโปรแกรม  “Zoom Cloud Meetings”

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง