184

วันที่ 3 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี เข้าตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ ของบริษัทสยามยามาโมริ จำกัด เป็นที่พักซากสัตว์ ประเภท เนื้อโค และ เนื้อไก่ เพื่อการนำเข้าในราชอาณาจักร ตั้งอยู่ที่ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง