182

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านฉางและองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน สอบสวนโรค และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ จุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ณ หมู่ 7 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง