180

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดระยอง พร้อมด้วย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันออกตรวจราคาสินค้าและบริการ เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการโดยไม่เป็นธรรม ณ ตลาดสดสตาร์ และตลาดลุงหนู อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง