175

วันที่ 26 มกราคม 2565 ปศุสัตว์จังหวัดระยอง ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแกลงร่วมกับด่านกักกันสัตว์จันทบุรี  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่พักซากสัตว์ตามแผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาราคาสุกร จังหวัดระยอง ณ บ้านเจ้แต็มหมูสด และ CP Fresh mart สาขาแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ไม่พบการกักตุนซากสุกรแต่อย่างใด โดยมีแหล่งที่มาจากการเคลื่อนย้ายภายในประเทศและมีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายฯ รวมถึงไม่พบการกระทำผิดตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง