163

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำคณะปศุสัตว์จังหวัดระยอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง พาณิชย์จังหวัดระยอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ฝ่ายปกครองจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์และจัดเก็บซากสัตว์เอกชนในพื้นที่จังหวัดระยองที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ เพื่อตรวจสอบการเก็บสินค้าปศุสัตว์ โดยเฉพาะซากสุกร (เนื้อหมู) ณ บริษัท โตดี โฟรเซ่น ฟูดส์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 8/15 ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

โดยคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ทำการตรวจสอบและตรวจนับการเก็บสต็อกสินค้าปศุสัตว์ โดยเฉพาะซากสุกร (เนื้อหมู) ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากการลงพื้นที่พบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจสอบและให้ข้อมูลการจัดเก็บสินค้าซากสัตว์ในสถานที่พักซากและจัดเก็บซากสัตว์เป็นอย่างดี และไม่พบการจัดเก็บสินค้าที่มากผิดปกติ ทั้งนี้ จังหวัดระยองจะเร่งดำเนินการตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์และจัดเก็บซากสัตว์ที่เหลือในพื้นที่จังหวัดระยองตามข้อสั่งการให้ครบทุกแห่งอย่างเร็วที่สุด

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง