154วันที่ 13 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลกรณีแจ้งเหตุผ่านระบบ DLD 4.0 หัวข้อ อื่นๆ  มีบุคคลในหมู่บ้านศักดิ์ทิพย์ 2  ซอย 7  เจตนาจะทารุณกรรมแมวจร โดยผู้ร้องเรียนอ้างว่า  ลูกบ้านในหมู่บ้านอาจจะวางยาแมว  เนื่องจากแมวจรมาขับถ่ายหน้าบ้านฝั่งตรงข้าม  และข่วนเบาะรถเป็นรอยทำให้เกิดความเสียหาย จึงเกิดปากเสียงกันบ่อยครั้ง  จากการตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้านศักดิ์ทิพย์ 2 ซอย 7 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พบบ้านร้างมีแมวจรมาอาศัยอยู่  โดยผู้ร้องเรียนเป็นคนให้อาหารแมวจร จึงให้คำแนะนำกับผู้ให้อาหารแมวจร ว่าให้ทำความสะอาด บริเวณที่แมวขับถ่ายเป็นประจำ และควบคุมประชากรแมวด้วยการทำหมัน

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง