151วันที่ 7 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอปลวกแดงและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลวกแดง   ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลกรณีแจ้งเหตุผ่านระบบ DLD 4.0  หมายเลขการแจ้ง H220104001 หมวดหมู่  ขอความช่วยเหลือ จับสุนัขจรจัด ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ว่ามีแม่หมาจรมาคลอดลูกหน้าโรงงาน จำนวน 7 ตัว  ตาย 1 ตัว เหลืออยู่ 6 ตัว  โรงงานไม่สามารถเลี้ยงได้ เนื่องด้วยเหตุผลหลายอย่าง  เช่น เครื่องมืออันตรายเยอะ กลัวน้องกัดสายไฟแล้วเป็นอันตราย หรือเครื่องมือช่างเกิดความเสียหายได้นั้น จากการตรวจสอบข้อมูล ณ บริษัท UD ENGINEERING  จำกัด  เลขที่ 308 หมู่ที่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  พบแม่สุนัข จำนวน 1 ตัว  และลูกสุนัข จำนวน 6 ตัว อยู่ด้านหลังบริษัทซึ่งเป็นพื้นที่รกร้างไม่ได้ถูกใช้งาน จากการสอบถามข้อมูลกับเจ้าของบริษัท แจ้งว่าผู้ร้องเป็นพนักงานบริษัทซึ่งถูกแม่สุนัขกัด จึงอยากให้นำสุนัขออกจากพื้นที่บริเวณดังกล่าว

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง