152วันที่ 7 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ ตรวจต่ออายุสนามซ้อมไก่ ในพื้นที่ อำเภอบ้านค่าย ของนายธีพงษ์  ประทุม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตะพาน  อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง