136วันที่ 17 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลวกแดง ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ชลบุรี เข้าตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์นำเข้าของบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด หมู่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผลการตรวจสอบสินค้าถูกต้องเป็นไปตามคำขอ

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง