140วันที่ 20 ธันวาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอบ้านฉาง ร่วมตรวจสถานที่เล่นพนันชนไก่ ของนายสกลยศ  ทองย้อย  บ้านเลขที่ 174 หมู่ที่ 3 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เนื่องจากหนังสือขออนุญาตกำลังจะหมดอายุ

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง