126วันที่  10  ธันวาคม  2564  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอบ้านฉางเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านฉาง   และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสำนักท้อน  อำเภอบ้านฉาง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลกรณีแจ้งเหตุผ่านระบบ DLD 4.0 หัวข้อ อื่นๆ บริเวณในซอยบ้านมีสุนัขของคนในพื้นที่เลี้ยงแบบปล่อยปละละเลย สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อยู่อาศัยโดยรอบ หรือขยะทุกวัน  ไล่กัดไล่กวดรถ  ยามวิกาลเห่าหอนไล่กัดกันในซอย 46/1 เทศบาลตำบลสำนักท้อน  อำเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง จากการตรวจสอบข้อมูล  พบสุนัข จำนวน  5  ตัว  เป็นสุนัขมีเจ้าของ  1  ตัว  และไม่มีเจ้าของ 4 ตัว  โดยเทศบาลตำบลสำนักท้อนจะดำเนินการหาที่พักพิงให้สุนัขไม่มีเจ้าของจำนวน 4 ตัว ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง