127วันที่ 13 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ ตรวจต่ออายุสนามชนไก่
ในพื้นที่อำเภอ ปลวกแดง 2 แห่ง คือ
          1.สนามชนไก่ไทรงาม ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยปราบ       2.สนามชนไก่ ซอยสุพรรณ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลปลวกแดงสนามชนไก่ ในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนา  2 แห่ง คือ
          1.สนามชนไก่ สมชาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลมาบข่า          2.สนามชนไก่ ส ชุติมา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลนิคมพัฒนาสนามชนไก่ในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง 1 แห่ง  คือ
         1.สนามชนไก่สกลยศ ตั้งอยู่ที่ ตำบลพลา
การตรวจเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง