124วันที่ 9  ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เข้าตรวจรับรองการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)เป็นที่พักซากสัตว์ ประเภท สุกร ไก่ โค กระบือ ของบริษัทแม็คโคร สาขาระยอง ตั้งอยู่ที่ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง