248

เมื่อวันที่  3  เมษายน  2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านฉาง  ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านฉางและเครือข่าย อสม ที่ได้รับมอบหมายให้ฉีดวัคซีน ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขแมวของประชาชน ณ จุดบริการวัดบ้านฉาง  มีสุนัขแมวมารับบริการ 600 ตัว

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0