253

วันที่ 9 เมษายน 2561  ปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย,สาธารณสุขอำเภอบ้านค่ายพร้อมด้วย นิติกร,  ผอ.กองอนามัยและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลชากบก  ได้เข้าตรวจสอบ ฟาร์มเลขที่ 142 หมู่ที่ 6 ตำบลชากบก  อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  กรณีมีประชาชนร้องเรียนฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็น
จากการตรวจสอบพบว่า
-ฟาร์มสุกรมีระบบบำบัดบ่อแก๊ส ตามมาตรฐาน
-มีบ่อพักน้ำเสียขนาดใหญ่ 2 บ่อ ไม่ล้น หรือรั่ว ไหลจากบ่อ
-ขณะทำการตรวจสอบ มีกลิ่นเหม็นจากอุจจาระสุกรเล็กน้อย
ข้อกฎหมายของการกระทำ เข้าข่าย เหตุรำคาญ มาตรา 25 ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

ข้อเสนอแนะ
1.คณะเจ้าหน้าที่ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ให้ใส่จุลินทรีย์ (
EM)ผสมในอาหารให้สุกรกินและผสมน้ำราดพื้น, รางระบายน้ำเป็นประจำ โดยให้ดำเนินการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หลังจากนั้น อีก 15 วัน คณะเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบและติดตามประเมินผลต่อไป

{gallery}news/2561/25610409-1/gallery}

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0