243

วันที่ 2 เมษายน  2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านฉาง ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านฉาง ออกให้บริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว  ของประชาชน  ณ  จุดบริการวัดคีรีภาวนาราม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00  น.  มีสุนัขแมวมารับบริการ 280 ตัว

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0