233

เมื่อวันที่  26  มีนาคม  2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านฉาง  ร่วมกับเทศบาลตำบลสำนักท้อน ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องหันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชน

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0