237

วันที่  27  มีนาคม  2561   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านฉาง  ร่วมกับเทศบาลตำบลพลา  และเทศบาลตำบลสำนักท้อน   ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวมีประชาชนสนใจนำสุนัขและแมวมารับบริการจำนวนมาก

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0