230

วันที่ 22 มีนาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านฉาง  ร่วมกับเทศบาลตำบลสำนักท้อน  ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวของประชาชนในเขตเทศบาลสำนักท้อน  อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0