204

เมื่อวันที่ 9  มีนาคม  2561   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย  พร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย ร่วมกับ โรงพยาบาลบ้านค่าย   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  จัดประชุมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการกระจายยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์   ณ  ห้องประชุมชั้น 2  โรงพยาบาลบ้านค่าย  

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0