ฉีดยาถ่ายพยาธิให้แพะ

               เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558   นายภิญโญ   รัศมีประเสริฐสุข   ปศุสัตว์อำเภอปลวกแดง นางสาวปวริศา ชาญชัย เจ้าพนักงานสัตวบาล พร้อมอาสาปศุสัตว์ ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ฉีดยาถ่ายพยาธิให้แพะ ของนายปกรณ์  ปกรณ์ประเสริฐ หมู่ที่ 4 ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง